Bireysel (Yetişkin) Psikoterapi


Psikoterapi insanı izah eden, insanın gelişimini açıklayan, felsefi ve bilimsel bir arka plana, bir insanın modeline dayalı bir sistemi kabul ettikten sonra, bu sistemden belirli nedenlerle sapma gösteren yapıların, belirli stratejilerle düzeltilmesini amaçlayan bir bilimsel disiplindir (Dr.Tahir Özakkaş ).

Psikoterapinin amacı; bireyde farklı düşünmeyi, farklı hissetmeyi ve farklı davranmayı sağlamaktır.

PSİKOTERAPİ NEDİR ?  NE DEĞİLDİR?

1-Psikoterapide hedef kendi seçimlerimizi yapma ve kendi adımıza  kararlar alma olgunluğuna ulaşmamız olduğu için, psikoterapi  bir uzmanın tavsiyede bulunması, sizin adınıza kararlar alması  süreci değildir.

Ayrıca Psikoterapi iki kişi arasında geçen sıradan bir sohbet değildir.

2-Yaşanan sorunun üzerinde durulması sırasında, sorunun kaynağı çocukluk dönemi gelişim olarak terapist tarafından düşünüldüğünde, çocukluk yaşantılarının anlamlandırılarak  başlayan bir psikoterapi süreci her zaman kullanılan  bir yöntem olmamaktadır. Kısa süreli çözüm odaklı terapi gibi bazen anın ve şimdinin çok önemi olduğu durumlarda ya da davranışçı yöntemlerle sorunları çözme gücünden yararlanıldığında, psikoterapide çocukluk her zaman ele alınmayabilir.   

3-Psikoterapide, danışanın bireysel kapasiteleri yaşadığı travmalarla yüzleşmeye ve travmayı yeniden yaşantılanmaya hazır değil ise hatta zarar verecek düzeyde ise psikoterapi illada travma çalışma yeri değildir.

4-Psikoterapi, kendi ve diğer insanlarla ilişkilerinde bireyin farkındalık kazanması, sorunlarla başa çıka becerilerini arttırması, daha olgun , daha bağımsız ve daha huzurlu birey olmasını sağlama sürecidir.  Dolayısı ile psikoterapide bireylere mutluluk dağıtılmaz.  

5-Psikoterapi sürecinde bireyi dinlemek çok önemli hatta bazen tek başına bile iyileştirici bir etki yaratır. Psikoterpist yeri geldiğinde olaylar arasında bağlantılar kuran-bireye bağlantılar kurdurtan, yorum ve yüzleştirme gibi dinamik analitik psikoterapinin tekniklerini etkili şekilde kullanandır.

Psikoterapist, insan davranışlarının nedenselliği, eylelerdeki neden - sonuç ilişkilerini aldığı eğitim ve uygulamadaki tecrübeleriyle değerlendirebilme ve bunu danışana farkettirebilme  becerisine sahip kişidir. Dolayısı ile psikoterapist sadece dinleyen kişi değildir.

6-Bilinçli insan karşılaştığı güçlükler karşısında yardım alma talebinde bulunmakta sakınca görmeyen insandır. Dolayısı ile psikoterapi güçsüz insanlardan ziyade karşılaştığı problemleri çözmede uzman yardımı almak isteyen insanların sıklıkla kullandığı yöntemdir.

Bireyler kendilerini daha iyi tanımak, hayattan daha fazla keyif almak, insanlarla iletişim ve ilişkilerini gözden geçirmek, yaşam kalitelerini arttırmak için psikoterapiden yararlanmaktadırlar. 

7-Psikoterapide temel kabul, bireyi eleştirmeden, yargılamadan olduğu gibi kabul etmektir. Dolayısı ile psikoterapi süreci bireyin yargılandığı, mahkeme salonu değildir.