Ergenle Psikolojik Danışma


Ergenlik  bireyin yaşamında sonradan düşünüldüğünde olumlu yada olumsuz en fazla hayıflanılan dönem.  Nasıl yürümeden koşulmazsa psikoterapide ergenin belli yaşlardaki spesifik dönüm noktaları ve yaşlar arası gelişimsel devamlılığı titizlikle incelenmeli ve dikkate alınmalıdır.

Ergen terapisinde kısa dönemli problemlerin durum bozukluğu olma olasılığı yüksek olduğundan, derin psikopatolojilere yönelmek yerine, mevcut problemlere yönelik daha çok danışmanlık süreci oluşturmak  daha etkili olur.

Geleceğimizin anahtarı olan çocuklarımızın en çalkantılı olan ergenlik dönemlerini sağlıklı bir ruh haliyle atlatıp kişiliği oturmuş, olgunlaşmış bireyler olarak hayat mücadelesindeki yerlerini almalarında, öncelikli görev ebeveynlerin sorumluluğu olup kırılma noktaları ve destek alma gerektiğinde uygun psikolojik yaklaşımla  süreci yönlendirmek gerekmektedir.

Ergenlerin ihtiyacı olan destek öncelikle, karşı cins, ebeveynler, akranlar ve diğer kişilerle, iyi geçinme beceri ve motivasyonları nasıl sağlayacağını bilme yönünde olacaktır.

Özsaygı, motivasyon, bilinç, savunma, başetme davranışları, duygulanım, kendini gözlemleme gibi ruhsal sağlık fonksiyonlarını kazandırmaya yönelik bilgi ve eğitim alma çabasında olacaklarını unutmamamız gerekmektedir. Onların karşılamaya çalıştıkları bu yaşam becerilerini inatlaşma olarak algılamamak için ergen yardımı gerekmektedir.  Ergen sadece kimliğini arama çabasındadır. 

Okul-aile-ergen işbirliğiyle gelecek için uygun amaçlar oluşturma ,boş zamanı değerlendirme, dinlenme, eğlence, tatil, deşarj olma yetileri kazandırılması ergeni düştüğü boşluktan kurtaracaktır.